Služby v oblasti radiační ochrany

Provádění soustavného dohledu nad radiační ochranou

Máme povolení od Státního úřadu jaderné bezpečnosti pro poskytování soustavného dohledu nad
radiační ochranou jako služby (tzv. dohlížející osoba). V rámci tohoto procesu zajišťujeme pro naše
zákazníky řádné plnění zákonných požadavků na radiační ochranu daného pracoviště (proškolení
osob, provádění a vyhodnocování zkoušek zdrojů ionizujícího záření, evidence URZ, hlášení atd.)

Zpracování dokumentace pro povolení k nakládání se zdroji
ionizujícího záření pro průmyslové aplikace

Zpracujeme pro Vás dokumentaci k povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření (Program
zajištění radiační ochrany, Program monitorování, Vnitřní havarijní plán, Provozní předpisy, Důkaz
optimalizace).

Provádění zkoušek provozní stálosti a zkoušek dlouhodobé stability
zařízení či URZ (uzavřených radionuklidových zdrojů)

Provedeme zkoušku provozní stálosti, přejímací zkoušku či zkoušku dlouhodobé stability ve smyslu
Atomového zákona a prováděcích Vyhlášek popř. tyto zkoušky zařídíme. Samozřejmostí je provádění
těchto zkoušek řádně ověřenými měřidly dle metrologických požadavků.

Instalace a opravy radiometrické měřící techniky a zdrojů ionizujícího
záření

Firma NUMET je držitelem povolení Státního úřadu jaderné bezpečnosti pro provádění instalací a
oprav zařízení, které obsahují zdroj ionizujícího záření. Provádíme pozáruční opravy námi vyráběné
měřící techniky.

Dodávky uzavřených radionuklidových zářičů (URZ)

Pro potřeby našich zákazníků zajišťujeme dodávky URZ určené pro průmyslové použití (např. Co60,
Cs137, Am241-Be)